Historik

Det hela började i Vita Huset..

Tanken på att bygga ett hotell vid Göta Kanal i Karlsborg, föddes i början på 1890-talet i Washington. Anna med gästgivarblod i ådrorna, hade i likhet med sina 12 syskon utvandrat från Värmland.

Sedan en tid var hon i familjen Grover Clevelands tjänst. När denne valdes till president följde Anna med till Vita Huset.

Där mötte hon Johan från Karlsborg som tjänstgjorde som butler. Johans mor, Maria, var husmor på Kungsvillan i Karlsborg, en slags dåtida representationsvilla vid Fästningen. Här bodde och trakterades kungafamiljen vid sina besök.

I brev till Johan berättade Maria om bristen på restaurations- och övernattningsmöjligheter hemma i Karlsborg. Garnisonen på Karlsborgs Fästning hade utökats, besökande till fästningsbygget var många, och framför allt blomstrade nu passagerartrafiken på Göta kanal.
Johan reste hem, köpte skog och planerade sitt hotell. En fortifikationsofficer ritade huset och snart var bygget igång. Anna stannade kvar i Washington ännu några år, men skickade sina förvärvade dollar hem till Johan.

Snart stod Kanalhotellet klart. Det bestod av ett antal lägenheter för officerare, en väntsal för båtresenärer på kanalen, rum för resande samt restauration. I fem år drev de rörelsen tillsammans, men en kall vinterdag när Johan var ute på Vätterns is för att leverera förnödenheter, till den då infrusna passagerarbåten Motala Express, ådrog han sig  en svår lunginflamation som ändade hans liv. Anna, nu lämnad ensam med två små pojkar, Calle och Petter, drev hotellet vidare fram till sin död 1935.

Petter, som från 1924 varit i Kenya, och med sin hustru Ruth ägt och drivit ett sågverk, kom nu hem och övertog och utvecklade rörelsen.   

Idag drivs Kanalhotellet av den fjärde generationen Axelsson, i och med att Petters sonson Joakim år 2000 övertagit rörelsen efter faster Ann och hennes make Erik. 
"Dear President Cleveland, It has been our pleasure to serve in the White House during your presidency. However, we wish to return to  Sweden to pursue our dream of owning and operating a hotel."
   Anna & Johan Axelsson 1894   

  Anna
Johan